Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků

Milovy, hotel Devět Skal, 10. - 12. 5. 2016

 

Úvodní slovo

Jako již tradičně, i v roce 2016 budou Česká společnost chemická a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii spolu s hlavním partnerem firmou Sigma-Aldrich spol. s r.o., součást Merck KGaA a dalšími sponzory ve spolupráci s SCHS a SSBMB pořádat mezioborové setkání mladých vědeckých a výzkumných pracovníků z oboru chemie, biochemie a molekulární biologie a biomateriálů.

Konference se bude konat v hotelu Devět skal - Milovy
ve dnech 10.-12. května 2016

Přihlášku na XVI. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků najdete na zde.

Termín pro přihlášení je do 31. ledna 2016. Do stejného data je třeba zaslat v elektronické podobě abstrakt v českém nebo slovenském jazyce ve formátu daném šablonou a podle požadavků v ní obsažených, která je k dispozici na téže adrese.

Do 15. března 2016 vybere odborná komise účastníky a bude je informovat e-mailem. Abstrakta přijatých prací (přednášející, postery a náhradníci) budou otištěna v Chemických Listech č. 5 (2016). Abstrakta, která nebudou odpovídat uvedenému zadání, nebudou zařazena do výběru!

Vzor jak psát abstrakt naleznete zde. Použijte jej jako šablonu (template) a nic v něm neměňte (písmo, odstavce ...).

Podmínky účasti:

Na soutěžní konferenci se mohou přihlásit vědečtí a výzkumní pracovníci a studenti do 35 let (ročník narození 1981 a mladší), jejichž domovské pracoviště je na území České nebo Slovenské republiky a kteří do uvedeného data zašlou přihlášku, abstrakt a seznam publikací. V přihlášce uveďte, zda se přihlašujete do sekce chemie, biochemie a molekulární biologie či do sekce biomateriály, a zda máte zájem soutěžit s přednáškou či v posterové sekci.

Odměna nejlepším:

Na závěr konference bude autorům vítězných přednášek v každé sekci udělena cena.

Ostatní informace:

Ubytování a stravování pro účastníky konference hradí organizátoři, účastníci si hradí nápoje a dopravu na místo konání.

Dotazy:

Veškeré dotazy ohledně konference zasílejte na adresu fusek@uochb.cas.cz.

Těšíme se na setkání!

 

Congress Business Travel, spol. s r. o. Lidická 43/66, 150 00 Praha 5
mezioborovesetkani@cbttravel.cz, Tel.: 224 942 575, 723 035 367, Fax: 224 942 550