Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků

Milovy, hotel Devět Skal, 10. - 12. 5. 2016

 

Program

Posterová sdělení zde (PDF)

Sekce chemie
  biomateriály
  biochemie a molekulární biologie

 

10. května 2016 (úterý)

9:30 Otevřena registrace, montáž posterů průběžně
12:00 Oběd
13:00 Zahájení
13:10 Modifikace kolagenových scaffoldů biologicky aktivními látkami
Babrnáková Johana
13:30 FIREPROT: DESIGN TERMOSTABILNÍCH PROTEINŮ
Bednář David
13:50 BIOPRODUKCE, APLIKACE A SLEDOVÁNÍ DEGRADAČNÍCH PROCESŮ VYBRANÝCH BIOPOLYMERŮ
Benešová Pavla
14:10 Cytotoxická aktivita triterpenů substituovaných v pozici 2
Borková Lucie
14:30 SYNTÉZA VYBRANÝCH IZOTOPOVĚ ZNAČENÝCH PURINOVÝCH DERIVÁTŮ
Buček Jan
14:50 Přestávka
15:10 IDENTIFIKACE ENZYMOVÝCH VARIANT NOVOU VYSOKO PRŮCHOZÍ TECHNIKOU KOMBINUJÍCÍ MIKROFLUIDIKU A PRŮTOKOVOU CYTOMETRII
Buryška Tomáš
15:30 ROLE BAZICKÉ OBLASTI NUKLEOKAPSIDOVÉHO PROTEINU MASON-PFIZEROVA OPIČÍHO VIRU BĚHEM SKLÁDÁNÍ NEZRALÝCH RETROVIROVÝCH ČÁSTIC
Dostálková Alžběta
15:50 VYUŽITIE "ELECTROPHORETIC MOBILITY SHIFT ASSAY" NA DETEKCIU PROTEÍNOVEJ INTERAKCIE V PROMÓTOROVEJ OBLASTI GÉNU OVOL2
Ďuďáková Ľubica
16:10 FYZIOLOGICKÉ HLADINY 2-HYDROXYGLUTARÁTU REGULUJÍ PROLIFERACI PRIMÁRNÍCH FIBROBLASTŮ
Dvořák Aleš
16:30 Přestávka
16:50 FOSFORYLACE ANDROGENOVÉHO RECEPTORU V POZICI SERINU 81 CYKLIN-DEPENDENTNÍMI KINASAMI
Skrášková Zuzana
17:10 Vliv podmínek prostředí na autofosforylační aktivitu histidinkinasy s globinovou strukturou senzorové domény (AfGcHK)
Fojtíková Veronika
17:30 VPLYV 9-DEAZA ANALÓGOV CYTOKINÍNOV NA VÄZBOVÉ VLASTNOSTI CYTOKINÍNOVÉHO RECEPTORA AHK4 U Arabidopsis thaliana
Gallová Lucia
17:50 SYNTHESIS OF OPTICALLY PURE HELICALLY CHIRAL 2-AMINO HETEROHELICENES AS PRECURSORS FOR NHC LIGANDS
Gay Sánchez Isabel
18:10 Cílená analýza proteomu jako alternativa frakcionačních metod
Habánová Hana
19:00 Večeře

11. května 2016 (středa)

8:30 SYNTÉZA AMFIFILNÍCH HELICENŮ A JEJICH SAMOSKLADBA V TENKÝCH VRSTVÁCH
Holec Jan
8:50 Dlouhodobě působící stabilní peptidové analogy ghrelinu - potenciální léčiva pro terapii kachexie
Holubová Martina
9:10 PŘÍPRAVA A STUDIUM (±)TRANS-N-(2-FENYLCYKLOPROPYL)KARBAMÁTŮ JAKO POTENCIONÁLNÍCH INHIBITORŮ ACETYL-CHOLINESTERÁZY
Horáková Eva
9:30 RECYKLACE FLUOROFILNÍCH RUTHENIOVÝCH KOMPLEXŮ METODOU STŘEDNÍ FLUOROVÉ CHEMIE
Hošek Jan
9:50 Přestávka
10:10 UMG Mariuana, cannabinoids; old stuff, new stuff, what do we know, and what do we do with that?
Blahos Jaroslav
11:00 Přestávka
11:10 MEZIDOMÉNOVÁ KOMUNIKACE V ENZYMU CELLOBIOSADEHYDROGENASE POHLEDEM HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE
Kádek Alan
11:30 KALIXARENOVÁ GLYKOMIMETIKA
Kašáková Martina
11:50 STANOVENÍ ACIDOBAZICKÝCH VLASTNOSTÍ ANTIMIKROBIÁLNÍCH PEPTIDŮ POMOCÍ KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZY
Tůmová Tereza
12:10 ANAEROBNÍ OXIDACE SÍRY U EXTREMOFILNÍCH BAKTERIÍ
Kučera Jiří
12:30 Oběd
14:00 ÚLOHA M3-S2 LINKERŮ PRO FUNKČNÍ VLASTNOSTI NMDA RECEPTORU
Ladislav Marek
14:20 JEDNODUCHÉ DIFUZNÍ METODY PRO STUDIUM TRANPOSRTU KAPALNÝCH HUMINOVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO LISTŮ ROSTLIN
Laštůvková Marcela

14:40

THE ROLE OF ATOH1 AND NEUROD1 TRANSCRIPTION FACTORS IN INNER EAR DEVELOPMENT
Mácová Iva
15:00 ANALOGY WHITANOLIDŮ JAKO INHIBITORY HEDGEHOG SIGNÁLNÍ DRÁHY
Maier Lukáš
15:20 Přestávka
15:30 ELEKTROZVLÁKNĚNÁ NANOVLÁKNA POKRYTÁ PLAZMOVÝM KOPOLYMEREM MALEINANHYDRIDU A ACETYLENU
Michlíček Miroslav
15:50 IMUNOSENSORY PRO RYCHLOU DETEKCI PATOGENNÍCH MIKROORGANISMŮ
Farka Zdeněk
16:10 ÚLOHA MICRORNA-150 V PROGNÓZE A TRANSFORMACI FOLIKULÁRNÍHO LYMFOMU
Musilová Kateřina
16:30 EXTREMELY LONG AROMATICS: DIASTEREOMERICALLY PURE [19] HELICENE
Nejedlý Jindřich
16:50 Přestávka
17:10 STUDIUM SORPCE IONTŮ NA π-SYSTÉM V SOLVENTU ZA PŮSOBENÍ ELEKTRICKÉHO POLE METODAMI KVANTOVÉ CHEMIE
Novák Martin
17:30 Interakce B lymfocytů s mikroprostředím vedou ke zvýšené expresi CD20 přes aktivaci dráhy CXCR4/SDF-1: Význam pro léčbu pacientů s B buněčnou leukémií
Pavlasová Gabriela
17:50 Nanostrukturovaní povrchů jako slibný nástroj pro studium buněčných interakcí kmenových buněk
Pospíšil Jakub
18:10 URČENÍ BUNĚČNÉ ROLE MS1, MALÉ RNA Z MYCOBACTERIUM SMEGMATIS
Pospíšil Jiří
19:00 Večeře
20:00 Poster session

12. května 2016 (čtvrtek)

8:30 Varianty retrovirových glykoproteinů a jejich funkce in vitro a in vivo
Přikryl David
8:50 OMEGA-3 POLYNENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY ZMÍRŇUJÍ ZÁNĚT TUKOVÉ TKÁNĚ
Rombaldová Martina
9:10 Vliv strukturních modifikací na biologickou aktivitu kvercetinu
Roubalová Lenka
9:30 PROTEINY CHRÁNÍCÍ KONCE I CENTRÁLNÍ ČÁSTI CHROMOZOMŮ: IDENTIFIKACE ESENCIÁLNÍCH INTERAKČNÍCH DOMÉN
Stojaspal Martin
9:50 Přestávka
10:10 Fotokatalýza s využitím flavinů a viditelného světla
Cibulka Radek
11:00 Přestávka
11:10 STUDIUM INTRACELULÁRNÍCH DOMÉN ETYLÉNOVÉHO RECEPTORU ETR1
Szmitkowska Agnieszka
11:30 BAMBUSURIL – ALOSTERICKY MODULOVATEĽNÝ DITOPICKÝ RECEPTOR
Tomášiková Kristína
11:50 STRATEGIES FOR DIFFICULT TARGETS: PRODUCTION OF READILY CRYSTALLIZABLE GLYCOPROTEINS IN HEK293S GNTI- CELL LINE, A CASE STUDY OF HUMAN LYMPHOCYTE RECEPTORS LLT1 AND NKRP1
Vaněk Ondřej
12:10 The enzymatic activity of the conserved 5´-3´ exoribonuclease Xrn1 is down-regulated via its sequestration at specialized plasma membrane microdomain in yeast
Vaškovičová Katarína
12:30 Oběd
14:00 Vyhlášení vítězů

 

 

Congress Business Travel, spol. s r. o. Lidická 43/66, 150 00 Praha 5
mezioborovesetkani@cbttravel.cz, Tel.: 224 942 575, 723 035 367, Fax: 224 942 550